“Verheugd dat alle pro-Europese fracties achter dit rapport staan”

25 maart 1957 … dit wordt een van de grootste dagen uit de Europese geschiedenis” …dit waren de woorden van  Paul-Henri Spaak toen die om iets na elf uur op de Piazza del Campidoglio in de schaduw van het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius in Rome zijn handtekening onder het Verdrag van Rome plaatste. De zes landen van het “kleine Europa” (Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Italië) zetten hiermee een reuzenstap richting de Europese eenmaking.

Ook sir Winston Churchill, toch iemand waarvan zelfs Boris Johnson warm van wordt,  zag heil in een Europese éénmaking “ I present the idea of a United Europe in which our country (Britain) will play a decisive part. (...) as a member of the European family.” Hij verloor dit debat evenwel in het Britse parlement. 

De Europese Unie bevindt zich ondertussen in zeer woelig water. De ene na de andere, al dan niet Trumpiaanse crisis besmet het Europese blazoen. De vluchtelingenproblematiek en de Brexit dreigen de nakende 60ste verjaardag van de EU eind maart te overschaduwen. De powerbrokers van de EU staan op  scherp, vastbesloten op zoek te gaan naar antwoorden om deze crisis te bezweren.

Het Europees Parlement besprak vandaag in Straatsburg het rapport van Guy Verhofstadt. De fractieleider van de liberalen onderzocht met een ongeziene verbetenheid, hoe het bestuur van de Europese Unie verbeterd kan worden. 

Too little, Too late?

60 jaar later heeft de EU nog maar weinig vrienden over, zowel binnen als buiten Europa. Een overweldigende bureaucratie, loze woorden, weinig tastbare resultaten. Schaduwboksen zonder gong.  In de straten van Europa haalt men meewarig de schouders op, een onstuitbare onverschilligheid die Europa zwijgend ondergraaft

'De manier waarop de EU nu werkt, leidt tot maatregelen die vaak te weinig resultaat boeken en te laat komen', schrijft Guy Verhofstadt in zijn rapport. Het ontbreekt de EU vandaag aan instrumenten, bevoegdheden en procedures om snel en doeltreffend te kunnen beslissen. Daardoor kan het niet anders of Europa moet de Europese burgers wel teleurstellen. Promettre et tenir sont deux.

De opeenvolging van crisissen hebben voor Guy Verhofstadt bewezen 'dat deze Europese uitdagingen niet kunnen worden afgehandeld door elke lidstaat  an sich, maar dat hiervoor een gezamenlijk krachtdadig antwoord van de EU nodig is.'

Moet er daarom opnieuw gesleuteld worden de manier waarop de EU bestuurd wordt? Is er een wijziging van het Verdrag van Lissabon nodig? Zonder enige twijfel. A la guerre comme à la guerre.

Fundamenteel komt het volgens  Verhofstadt neer op één loepzuivere premisse 'de Europese Commissie wordt een werkelijke regering die verantwoording moet afleggen aan het Parlement' 

Het rapport vraagt voor één Europese regering, met wetgevend initiatief voor de  Raad en het Parlement en een Hof van Justitie dat bevoegd is voor alle EU-materies.

Europees parlementslid Hilde Vautmans: “Belangrijk is dat alle pro-Europese fracties achter dit rapport staan. Samen met de rapporten van Brok en Böge biedt dit een rationeel en helder antwoord op de actuele problemen waar de EU mee kampt. Donderdag is er de stemming over deze rapporten.”

 “Het rapport van Guy Verhofstadt heeft een visie en geeft een duidelijk antwoord op de zware problemen waar de EU voor staat. Dit rapport vormt een tegengewicht voor de holle en goedkope kretologie van de populisten. De EU heeft een nieuwe doorstart nodig, anders bestaat de EU niet meer en zijn we aan ons lot overgelaten. Tegen dit rapport stemmen is terugkeren naar de periode vlak na Wereldoorlog II. Toen werkten de EU staten ook niet echt samen. We moeten de lidstaten verplichten meer samen te werken. Als ze het niet doen, zit er maar één ding op en dat is Europa die bevoegdheden geven. Stilstaan is gelijk aan achteruit gaan. Geen van beide is wenselijk. Of is dat wat sommigen willen. Nee toch? Dat moet iedereen duidelijk beseffen. Met de Brexit, de aanslagen en de verkiezing van Trump in het achterhoofd moeten we sneller op de bal spelen. Europa reageert momenteel verdoofd. Dit rapport geeft een antwoord op de uitdagingen op het vlak van terreurbeleid, migratie– en asielbeleid en een Europese defensie. Op al deze vragen geeft het rapport een antwoord’’, aldus Europees parlementslid Hilde Vautmans 

Het rapport van Guy Verhofstadt stuurt aan op grondige institutionele hervormingen, wil de EU democratischer en transparanter maken. De EU moet geen logge tanker meer zijn maar moet democratischer beslissingen kunnen nemen..  

,,We hebben een kleinere  Europese regering nodig met een echte Minister van Buitenlandse Zaken en een Minister van Financiën. We willen geen Europese Commissie met 28 EU-commissarissen meer zoals nu. Nee, we hebben een  echte Europese regering nodig die efficiënter werkt en waar het Europees  Parlement en de Raad met meerderheid van de stemmen een besluit nemen.  Meer Europa, dat betekent een Europa waar eenvoudiger en democratischer aan besluitvorming wordt gedaan. En dat is nodig anders stort deze EU in elkaar. Laat de droom van Winston alsnog uitkomen’’, besluit Hilde Vautmans.


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
europeesparlement sinttruiden schepen europees parlement pesticiden europa online shoppen Gezocht Stagiair(e) social media missbelgië Recept Kerstkalkoen Wintergroenten Ruslandboycot Appelen en Peren Opinie Europa Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Limburg Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Sint-Truiden Klimaatboom Glysofaat Fruit Paardenplan Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen ONE ontmoeting tegen armoede Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Sexual Harrasment Zero Tolerance Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Notme Metoo Fruitdoedagen Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouw landbouwramp vorst droogte Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde WIFI4U Toerisme Sint-Truiden by lights Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage terrorisme Fruittelers Rusland Boycot Landbouw Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten terreurcommissie private beveiligingsfirma's Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade grondwetswijziging opinie vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK Turkije interview Dewitte & Donckier Gendergelijkheid Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Kinderarbeid Deze Week Guy Verhofstadt defensie debat De Zevende Dag Defensie missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI migratie Hongarije voedselverspilling Cavaria Tsjetsjenië Homofobie asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Europese verkiezingen Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Duinkerken Brand bloesems Scholen Bloesems VRT journaal TVL Verdrag van Rome Lenteschoonmaak MEPawards Beste Europees parlementslid Brede School Gouden Kinderschoen Migratie studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid Internationale vrouwendag archief KInderraad MIssingChildren MissingChildren Missing Children aktualiteit CETA Eurelco Afval ELFM Vrouwenbesnijdenis EURELCO MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Trump Aktuaiteit media limburg sint-truiden Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy State of the Union HBvL