Morgen (negen maart) presenteert het Zweeds Europees parlementslid Cecilia Wikström (ALDE, SE) in de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement haar belangrijk verslag over de hervorming van Dublin, het centrale wetgevingsstuk op asielgebied. Naar aanleiding hiervan deze opinie-bijdrage samen met haar collega  Hilde Vautmans.

         

Het Europees asielbeleid op de schop. Welk Europees asielbeleid?

De Europese Unie heeft haar asielsysteem veel te lang laten afhangen van ad-hoc oplossingen die niet eerlijk zijn en die niet goed genoeg werken. De EU moet nu de kans grijpen om een nieuw systeem te creëren dat gebaseerd is op de verantwoordelijkheidszin van alle lidstaten en niet van enkele lidstaten. De noodzaak om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen, is dringender dan ooit. 

Het huidige asielsysteem is gewoonweg niet afgestemd op de grote aantallen asielzoekers van de voorbije jaren. In 2015 implodeerde het systeem. Het systeem was niet opgewassen tegen 1 miljoen radeloze vluchtelingen die om internationale bescherming van de EU vroegen.

Wat is nu het probleem? Het zogenaamde Dublin-akkoord vraagt dat alle asielzoekers zich registreren in de eerste EU-lidstaat waar ze aankomen. Bijna alle vluchtelingen komen per boot aan in de zuidelijke lidstaten, zoals Griekenland en Italië. De verplichting om hen onderdak te geven is gewoonweg onmogelijk voor deze landen. Met als gevolg dat vele asielzoekers niet worden geregistreerd en dat de vluchtelingen gewoonweg verder Europa intrekken.

In het huidige systeem is het land dat een potentiële asielaanvrager registreert doorgaans verantwoordelijk voor deze aanvraag. Vele landen lieten daarom de asielzoekers zonder problemen door. En er waren ook landen die hun EU-binnengrenzen sloten voor de vluchtelingenstroom en klaar was kees.

In 2016 kwam de EU-Commissie dan met een antwoord op de crisis door een nieuwe asielpakket voor te stellen. En nu een jaar later zijn wij in het Europees Parlement klaar om deze Commissievoorstellen te verbeteren en aan te passen.

We hebben de situatie nu sinds 2016 op de voet gevolgd, inclusief het niet-functioneren van het tijdelijke herlocatie-programma. Onze conclusie en oplossing is dat de EU fundamenteel haar asielsysteem moet ombouwen en gebaseerd op drie principes.

1. Alle lidstaten moeten de verantwoordelijkheid delen om asielzoekers op te vangen aan de hand van hun bruto nationaal product en bevolkingsaantal.

2. Lidstaten met EU-buitengrenzen, zoals Griekenland en Italië, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om alle binnenkomende asielzoekers te registreren en daarbij moeten ze hun Europese buitengrenzen beter beschermen. Dit vraagt natuurlijk wel om voldoende hulp en ondersteuning van de EU.     

3. Asielaanvragen moeten ook veel sneller dan nu afgehandeld worden.  Zo kunnen diegenen die in aanmerking komen voor internationale bescherming zich sneller aanpassen aan hun nieuw leven en zij die niet in aanmerking komen op een waardige en vlotte manier terugkeren.

Kortom, asielzoekers moeten er kunnen op vertrouwen dat zij een rechtvaardig proces en goede opvang krijgen in alle EU-lidstaten. Maar het is wel niet aan de asielzoekers om te beslissen in welke lidstaat zij hun aanvraag zullen doen.

Het huidige systeem werkt nu in het voordeel van mensensmokkelaars die asielzoekers smokkelen doorheen heel Europa.

In dat kader denken we aan de mensonterende en schrijnende situatie van veel niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Nu sluiten we niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op met volwassenen in kampen en laten ze daar aan hun lot over. Zijn ze ook niet “onze” kinderen? Velen onder hen maken de hel mee. Vorig jaar sprak Europol nog van 10.000 minderjarige vluchtelingen die spoorloos verdwenen waren. En er komen er steeds maar bij. Velen eindigen als onvrijwillige orgaandonor, seks-slaaf, dwangarbeider, sommigen worden gemarteld en gedood.

Het lot van de missing children is ook een missing story maar wat ons betreft wel een ending story.

We weten dat ons voorstel, een systeem van een faire verdeling van de vluchtelingen in de EU tijd in beslag zal nemen. We weten ook dat niet alle landen historisch gezien evenveel ervaring hebben in het opvangen van asielzoekers. Een nieuw en hervormd Europees asielsysteem op poten zetten gaat tijd kosten.

Maar wij zijn ervan overtuigd dat we met een goed en rechtvaardig asielsysteem opnieuw controle krijgen op onze EU-buitengrenzen. En belangrijk dat wij als Europese burgers hen te beschermen die in nood zijn. Dat is onze plicht.

Hilde Vautmans (Open Vld, België/ALDE)  

Cecilia Wikström (Liberale Partij Sweden/ALDE)

Nota: Cecilia Wikström is de verslaggever in het Europees Parlement over de herziening van het Dublin akkoord. 


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Landbouw Crisis sociale zekerheid Defensie Defensiefonds Grens- en kustwacht visserij pulsvissen Arbeid Sociale fraude klokkenluiders VISA Veiligheid terreur europol Opinie Rwanda Genocide Schengen Grenscontroles Identiteitskaart Vredesfaciliteit wergwerpplastic single use plastic kunstmest copyright auteursrechten uurwisseling zomeruur winteruur zomertijd wintertijd Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië Turkije Toetredingsonderhandelingen Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem EU Speciale Vertegenwoordiger Brexit oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken leger vrouwen terrorisme financiering Vrouwen Uurwisseling Transport Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn EU Peace Facility Peren Mexico Zomeruur Winteruur grensoverschrijdende betalingen FDI buitenlandse investeringen Dierentransport Singapore Handel Partner pesticiden duurzaam europa geïntegreerde gewasbescherming water reuse grensoverschrijdende gezondheidszorg Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering Waterbeheer desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Land- en tuinbouw Limburg Pesticiden glyfosaat autonoom vervoer euro eurozone voedselveiligheid Milcobel Asiel- en migratie hervorming Glyfosaat UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Japan Vrijhandelsakkoord Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit transparantie EFSA werkloosheidsuitkering DiscoverEU Erasmus Klimaatneutraliteit Genk Women's Day Handelsovereenkomst landfill mining Boerenstiel treinreizigers telecom emissienormen vrachtwagens wapenexport energie suiker Merkel toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi singleuseplastic Europese Raad right2water Facebook budget eurobarometer Hongarije Open Vld Sint-Truiden hierstartdezee Girl2Leader SAVETHEDATE Hope and Optimism Expo Boeren FAVV Hanenzang Emissienormen Europese top migratie rechtstaat IPA Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten UNRWA Palestina Israël Trump Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie State of the Union VS Auteursrechten Orban Art7 drones autonome wapens Griekenland Tsipras Solidariteitskorps genderdiscriminatie dieren Selmayr Kinderen Gelinden droogte cyberveiligheid carry-back Navo NAVO reizen ETIAS verkiezing Mobiliteit Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement gender sinttruiden schepen online shoppen europees parlement Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Appelen en Peren Ruslandboycot Wintergroenten Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Paardenplan Fruit Glysofaat Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen ONE ontmoeting tegen armoede Sexual Harrasment Zero Tolerance Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Fruitdoedagen Notme Metoo Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde Toerisme Sint-Truiden by lights WIFI4U Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten private beveiligingsfirma's terreurcommissie Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade grondwetswijziging vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI Cavaria Homofobie voedselverspilling asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen TVL Bloesems VRT journaal Verdrag van Rome Lenteschoonmaak Brede School Gouden Kinderschoen MEPawards Beste Europees parlementslid UCLL studenten Provincie Limburg UCCL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid Internationale vrouwendag archief KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco ELFM Afval EURELCO Vrouwenbesnijdenis MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL