Straatsburg – Vandaag debatteerde het Europees Parlement over de aanbevelingen van de bijzondere commissie Terrorisme. Na verschillende aanslagen op Europese bodem werd in september 2017 een bijzondere commissie Terrorisme ingesteld in het Europees Parlement. De commissie had als doel de lacunes op praktisch en wetgevingsgebied met betrekking tot terrorismebestrijding in de EU aan te pakken. Morgen wordt het rapport gestemd.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE) is blij dat met dit rapport erkend wordt dat informatie gerelateerd aan terreur standaard zou moeten worden uitgewisseld, iets waar de liberalen al jaren voor pleiten. "Er is nood aan een systematische samenwerking inzake terreurbestrijding tussen de lidstaten, geen ad hoc samenwerking of ad hoc informatie-uitwisseling. Na elke terreuraanslag blijkt steeds dat de puzzelstukken er wel waren maar omdat we te weinig inlichtingen uitwisselen, de puzzelstukken niet in elkaar vallen, of veel te laat. Terroristen stoppen niet aan de grenzen. Elke burger is erbij gebaat dat inlichtingen standaard worden uitgewisseld tussen de verschillende lidstaten. Uit de Eurobarometer blijkt trouwens dat 92% van de burgers het eens is met de stelling dat nationale instanties informatie zouden moeten delen met de instanties van andere lidstaten om terrorisme beter te bestrijden."

Hilde Vautmans vervolgt: "Europol moet een hub worden voor die informatie-uitwisseling en samenwerking in de EU in het kader van terrorismebestrijding. Ik roep alle lidstaten op om de noodzakelijke politieke wil te tonen en contacten tussen Europol en relevante instanties in de lidstaten te faciliteren. Want de grootste struikelblok ligt tot op vandaag nog steeds bij de lidstaten, die weigerachtig staan om teveel informatie te delen. Wij liberalen gaan zelfs nog verder en vinden dat Europol ook de bevoegdheid zou moeten krijgen om op eigen initiatief een onderzoek te starten."

Andere zaken die onder andere in het rapport behandeld worden, zijn de bestrijding van radicalisering, versterking van de buitengrenzen, bestrijding van terrorismefinanciering, de bescherming van kritieke infrastructuur, illegale handel in vuurwapens en slachtoffers van terrorisme. Hilde Vautmans: "Volgens schattingen van Europol zijn er in de EU zo'n 30 000 geradicaliseerde jihadisten. Dat zijn er gemiddeld meer dan 1000 per lidstaat! We moeten daarom voldoende aandacht besteden aan de preventie en bestrijding van radicalisering. Wij vragen vandaag aan de Commissie om de bestaande fondsen en programma's onder te brengen in één financieel instrument gericht op de preventie en bestrijding van radicalisering. Op die manier is er een beter overzicht op de bestaande initiatieven en hun doeltreffendheid, wat vandaag ontbreekt. We willen ook een strengere controle op radicale imams, door hen vooraf te screenen en op een zwarte lijst te plaatsen. Toegang tot gevangenissen voor deze moet vermeden worden via de invoering van een vergunningsstelsel. Radicalisering in gevangenissen is vandaag immers een groot probleem."

Vautmans vervolgt: "Radicalisering moet ook online bestreden worden. En daar zijn we gelukkig stappen in de goede richting aan het zetten. Vorige week vond het vierde EU-internetforum plaats waar internetbedrijven en beleidsmakers samenkwamen om te kijken hoe ze terreurpropaganda online kunnen aanpakken. Net zoals wij in het rapport vragen, wil de Commissie werk maken van een 1uur-regel, een regel die sociale media bedrijven verplicht om binnen het uur terroristische inhoud van het internet te halen en sancties oplegt bij niet-naleving."     

"Met de vraag aan de Commissie om met een wetgevingsvoorstel te komen over de slachtoffers van terrorisme - met een expliciete verwijzing naar hun status en rechten - en een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme (CCST) op te zetten, geeft het Parlement ook een sterk signaal dat de slachtoffers van terrorisme niet aan hun lot mogen worden overgelaten maar gepaste ondersteuning verdienen. Ook hier doen we concrete voorstellen: we pleiten voor een standaardformulier voor slachtoffers om schadevergoeding te vorderen, met duidelijke plichten en termijnen voor verzekeraars en een automatische toekenning van schadevergoeding aan de slachtoffers kort na een aanslag zodat zij hun onmiddellijke kosten kunnen dekken." Europees Commissaris voor de Veiligheidsunie, Julian King, zei tijdens het debat vandaag dat het coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme begin volgend jaar actief zou moeten zijn.", besluit Hilde Vautmans.  

Voor meer info Hilde Vautmans 0478/66 28 32


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië EU Speciale Vertegenwoordiger Brexit Turkije Toetredingsonderhandelingen Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken Landbouw Vrouwen leger vrouwen terrorisme financiering Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen Uurwisseling Transport EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn Peren Mexico Vredesfaciliteit Defensie EU Peace Facility Zomeruur Winteruur grensoverschrijdende betalingen FDI buitenlandse investeringen Dierentransport Singapore Handel Partner water reuse grensoverschrijdende gezondheidszorg pesticiden duurzaam europa geïntegreerde gewasbescherming Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering Waterbeheer desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Land- en tuinbouw Limburg Pesticiden glyfosaat euro eurozone autonoom vervoer voedselveiligheid Milcobel Asiel- en migratie hervorming Glyfosaat UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Japan Vrijhandelsakkoord Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit transparantie EFSA werkloosheidsuitkering terreur DiscoverEU Erasmus Schengen Grenscontroles Klimaatneutraliteit Genk Women's Day sociale zekerheid Handelsovereenkomst landfill mining Boerenstiel treinreizigers telecom wapenexport emissienormen vrachtwagens Merkel energie suiker toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi Europese Raad singleuseplastic Facebook right2water budget eurobarometer Hongarije Open Vld Sint-Truiden Girl2Leader hierstartdezee Hope and Optimism Expo SAVETHEDATE Boeren FAVV Hanenzang Emissienormen IPA Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten UNRWA Palestina Israël Trump Europese top migratie rechtstaat Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Auteursrechten State of the Union VS Orban Art7 copyright auteursrechten drones autonome wapens Solidariteitskorps Griekenland Tsipras genderdiscriminatie dieren Selmayr Gelinden Kinderen uurwisseling droogte Opinie cyberveiligheid carry-back Navo NAVO reizen ETIAS Mobiliteit verkiezing Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement gender sinttruiden schepen europees parlement online shoppen Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Appelen en Peren Ruslandboycot Wintergroenten Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Fruit Glysofaat Paardenplan Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen ONE ontmoeting tegen armoede Sexual Harrasment Zero Tolerance Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Notme Metoo Fruitdoedagen Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde Toerisme Sint-Truiden by lights WIFI4U Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten private beveiligingsfirma's terreurcommissie Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade grondwetswijziging vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI voedselverspilling Cavaria Homofobie asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen Bloesems VRT journaal TVL Verdrag van Rome Lenteschoonmaak MEPawards Beste Europees parlementslid Brede School Gouden Kinderschoen studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Internationale vrouwendag archief Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Afval EURELCO ELFM Vrouwenbesnijdenis MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL