Straatsburg – Terwijl gisteren zeker 2 mensen omkwamen tijdens een vermoedelijke terreuraanslag op de kerstmarkt in Straatsburg, stemmen de Europese Parlementsleden vandaag de aanbevelingen van de bijzondere commissie Terrorisme. Na verschillende aanslagen op Europese bodem werd in september 2017 een bijzondere commissie Terrorisme ingesteld in het Europees Parlement. De commissie had als doel de lacunes op praktisch en wetgevingsgebied met betrekking tot terrorismebestrijding in de EU aan te pakken. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE), die zich tot midden in de nacht verschuilde in een restaurant in het centrum van Straatsburg, wil dit rapport opdragen aan de slachtoffers van terreur.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE) is nog steeds aan het bekomen van wat er gisteren gebeurde: "Europa is opnieuw getroffen in het hart. De laffe daad van gisteren bewijst opnieuw dat we voldoende aandacht moeten besteden aan de preventie en bestrijding van radicalisering en ook moeten inzetten op deradicalisering. De schutter van gisteren stond bekend bij de Franse veiligheidsdiensten als geradicaliseerd. Volgens schattingen van Europol zouden er in de EU maar liefst 30 000 geradicaliseerde jihadisten zijn. Dat zijn er gemiddeld meer dan 1000 per lidstaat! Een van de drijvende krachten achter radicalisering is terreurpropaganda op sociale media. Daarom moet terreurpropaganda op het internet zo snel mogelijk verwijderd worden, vooraleer het verspreid kan worden. Vorige week vond het vierde EU-internetforum plaats waar internetbedrijven (Google, Facebook,...) en beleidsmakers samenkwamen om te kijken hoe ze terreurpropaganda online kunnen aanpakken. Net zoals wij in het rapport vragen, wil de Commissie werk maken van een 1uur-regel, een regel die sociale media bedrijven verplicht om binnen het uur terroristische inhoud van het internet te halen en sancties oplegt bij niet-naleving. Een stap in de goede richting."     

"Wij vragen vandaag ook aan de Commissie om de bestaande fondsen en programma's onder te brengen in één financieel instrument gericht op de preventie en bestrijding van radicalisering. Op die manier is er een beter overzicht op de bestaande initiatieven en hun doeltreffendheid, wat vandaag ontbreekt. We willen ook een strengere controle op radicale imams, door hen vooraf te screenen en op een zwarte lijst te plaatsen. Toegang tot gevangenissen voor deze moet vermeden worden via de invoering van een vergunningsstelsel. Radicalisering in gevangenissen is vandaag immers een groot probleem.", vervolgt Vautmans.    

Verder is Hilde Vautmans tevreden dat met dit rapport erkend wordt dat informatie gerelateerd aan terreur standaard zou moeten worden uitgewisseld, iets waar de liberalen al jaren voor pleiten. "Er is nood aan een systematische samenwerking inzake terreurbestrijding tussen de lidstaten, geen ad hoc samenwerking of ad hoc informatie-uitwisseling. Na elke terreuraanslag blijkt steeds dat de puzzelstukken er wel waren maar omdat we te weinig inlichtingen uitwisselen, de puzzelstukken niet in elkaar vallen, of veel te laat. Terroristen stoppen niet aan de grenzen. Elke burger is erbij gebaat dat inlichtingen standaard worden uitgewisseld tussen de verschillende lidstaten. Uit de Eurobarometer blijkt trouwens dat 92% van de burgers het eens is met de stelling dat nationale instanties informatie zouden moeten delen met de instanties van andere lidstaten om terrorisme beter te bestrijden."

"Europol moet een hub worden voor die informatie-uitwisseling en samenwerking in de EU in het kader van terrorismebestrijding. Ik roep alle lidstaten op om de noodzakelijke politieke wil te tonen en contacten tussen Europol en relevante instanties in de lidstaten te faciliteren. Want de grootste struikelblok ligt tot op vandaag nog steeds bij de lidstaten, die weigerachtig staan om teveel informatie te delen. Wij liberalen gaan zelfs nog verder en vinden dat Europol ook de bevoegdheid zou moeten krijgen om op eigen initiatief een onderzoek te starten.", zegt Vautmans

Andere zaken die onder andere in het rapport behandeld worden, zijn de versterking van de buitengrenzen, bestrijding van terrorismefinanciering, de bescherming van kritieke infrastructuur, illegale handel in vuurwapens en slachtoffers van terrorisme. 

"Dit rapport moet worden opgedragen aan alle slachtoffers van terrorisme, die vandaag nog te weinig steun krijgen. Wij geven met dit rapport een sterk signaal dat slachtoffers van terrorisme niet aan hun lot mogen worden overgelaten maar gepaste ondersteuning verdienen. We vragen de Commissie vandaag om met een wetgevingsvoorstel te komen over de slachtoffers van terrorisme - met een expliciete verwijzing naar hun status en rechten - en een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme (CCST) op te zetten. Er moet ook een standaardformulier voor slachtoffers komen om schadevergoeding te vorderen, met duidelijke plichten en termijnen voor verzekeraars en een automatische toekenning van schadevergoeding aan de slachtoffers kort na een aanslag zodat zij hun onmiddellijke kosten kunnen dekken. Dat is het minste wat wij als maatschappij kunnen doen voor hen.", besluit Hilde Vautmans.

Voor meer info Hilde Vautmans 0478/66 28 32


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem Brexit EU Speciale Vertegenwoordiger Turkije Toetredingsonderhandelingen oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken Landbouw Vrouwen terrorisme financiering leger vrouwen Uurwisseling Transport Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn Peren Mexico Vredesfaciliteit Defensie EU Peace Facility Zomeruur Winteruur grensoverschrijdende betalingen Dierentransport FDI buitenlandse investeringen Singapore Handel Partner pesticiden duurzaam europa geïntegreerde gewasbescherming water reuse grensoverschrijdende gezondheidszorg Waterbeheer Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Pesticiden glyfosaat Land- en tuinbouw Limburg voedselveiligheid Milcobel autonoom vervoer euro eurozone Glyfosaat Asiel- en migratie hervorming UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Japan Vrijhandelsakkoord Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit terreur werkloosheidsuitkering transparantie EFSA DiscoverEU Erasmus Schengen Grenscontroles Klimaatneutraliteit Genk Women's Day Handelsovereenkomst sociale zekerheid landfill mining Boerenstiel treinreizigers emissienormen vrachtwagens wapenexport telecom suiker Merkel energie toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi Europese Raad singleuseplastic Facebook right2water budget eurobarometer Hongarije Open Vld Sint-Truiden hierstartdezee Girl2Leader SAVETHEDATE Hope and Optimism Expo FAVV Hanenzang Boeren Emissienormen Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten Europese top migratie rechtstaat UNRWA Palestina Israël Trump IPA Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Auteursrechten Orban Art7 State of the Union VS Solidariteitskorps copyright auteursrechten Griekenland Tsipras drones autonome wapens genderdiscriminatie dieren Selmayr Kinderen Gelinden uurwisseling droogte Opinie carry-back cyberveiligheid Navo NAVO reizen ETIAS Mobiliteit verkiezing Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement sinttruiden schepen gender europees parlement online shoppen Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Appelen en Peren Ruslandboycot Wintergroenten Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Glysofaat Paardenplan Fruit Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Sexual Harrasment Zero Tolerance Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem ONE ontmoeting tegen armoede Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Fruitdoedagen Notme Metoo Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde Toerisme Sint-Truiden by lights WIFI4U Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten private beveiligingsfirma's terreurcommissie Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK grondwetswijziging interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI voedselverspilling Cavaria Homofobie asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen Bloesems VRT journaal TVL Verdrag van Rome Lenteschoonmaak Brede School Gouden Kinderschoen MEPawards Beste Europees parlementslid UCLL studenten Provincie Limburg UCCL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid Internationale vrouwendag archief KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Afval EURELCO Vrouwenbesnijdenis ELFM MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL