Er komt een Europees verbod op de neonicotinoïden clothianidine, imidaclopride en thiamethoxam, neurotoxische stoffen die volgens studies van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) het zenuwstelsel van de insecten aantasten.

Dat heeft de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis officieel meegedeeld. België onthield zich tijdens de stemming. De landbouworganisaties laten weten “ontgoocheld” te zijn dat er geen rekening is gehouden met enkele specifieke teelten. Natuurpunt spreekt dan weer van een “belangrijk momentum voor groenere landbouw”.

Experten van de 28 Europese lidstaten hebben tijdens een vergadering van het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCOPAFF) groen licht gegeven voor een verbod op het gebruik van drie neonicotinoïden. Het voorstel dat op tafel lag is afkomstig van de Commissie en is gebaseerd op EFSA-onderzoek waaruit blijkt dat toepassingen in open lucht schadelijk kunnen zijn voor honingbijen, hommels of wilde bijen en dat er onvoldoende informatie is om deze risico’s uit te sluiten. Het gebruik in serres blijft wel toegelaten en lidstaten kunnen een uitzondering vragen.

"Bijen zijn altijd van cruciaal belang geweest voor mij, omdat het hier om biodiversiteit, voedselveiligheid en milieu gaat", aldus Eurocommissaris Andriukaitis bij zijn officiële mededeling. De lidstaten gaven met gekwalificeerde meerderheid (minstens 16 van de 28 lidstaten, die zeker 65 procent van de bevolking vertegenwoordigen) groen licht. Ons land onthield zich: België was voorstander van een overgangsperiode voor onder meer de bietenteelt en cichorei.

Volgens minister van Landbouw Denis Ducarme zijn de alternatieven voor neonicotinoïden bij bieten eigenlijk nog schadelijker voor het milieu en de gezondheid van de landbouwers. België "bestudeert de mogelijke uitzonderingsmaatregelen en wil een dossier indienen bij de Europese Commissie", zei Ducarme na afloop van de federale ministerraad. Volgens Ducarme zal ons land van alle lidstaten de grootste impact van de maatregel voelen.

“Deze beslissing heeft grote gevolgen voor de Belgische landbouw”, aldus ook het Agrofront (Boerenbond, ABS, FWA) en de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB). “Neonicotinoïden in de zaaizaadomhulling maken het mogelijk om op een effectieve en efficiënte manier bepaalde insectenplagen te bestrijden. Voor de teelt van bieten en cichorei beschikken de landbouwers niet over even goed werkzame en milieuvriendelijke alternatieven.”

Het Agrofront en CBB zeggen begrip te kunnen opbrengen voor de beslissing om het gebruik van neonicotinoïden zo veel als mogelijk te beperken, maar zijn “ontgoocheld” omdat er geen rekening gehouden werd met de bijzonderheden van enkele specifieke teelten. “De landbouwsector was bereid om bijkomende maatregelen te nemen om de risico’s voor de bijenpopulatie uit te sluiten. Op basis van de kennis waarover we beschikken, zijn het Agrofront en het CBB van mening dat neonicotinoïden ook een plaats hebben in een duurzame gewasbescherming. We vragen daarnaast ook aan de fyto-industrie om snel werk te maken van alternatieven om de teelt van bieten en cichorei in België te kunnen behouden en vragen dat ook de overheid het onderzoek en de ontwikkeling ter zake zou ondersteunen.”

Die fyto-industrie reageert bij monde van sectororganisatie Phytofar en zijn Europese tegenhanger ECPA. “Het is jammer dat er een besluit werd genomen om het gebruik van stoffen die van zo'n enorm belang zijn voor de landbouw in Europa verder te beperken en dat zo'n besluit ook in directe tegenspraak is met de conclusies uit recente rapporten van het Franse ANSES en het Europese JRC over de beschikbaarheid en uitvoerbaarheid van alternatieven”, zo klinkt het. “De Europese landbouw zal de dupe worden van dit besluit. Misschien niet vandaag, misschien niet morgen, maar op termijn zullen de besluitvormers het duidelijke effect zien van het afschaffen van een essentieel instrument voor boeren en de Europese voedselproductie.”

“Dit is een momentum voor de landbouw om afstand te nemen van hulpmiddelen die de opbrengst misschien wel vergroten maar het ecosysteem waarin we nog generaties moeten boeren langzaam onderuit halen”, klinkt een ander geluid bij Natuurpunt. “Dat dit voor sommige teelten zoals suikerbieten moeilijker is, daar hebben we begrip voor. We vragen dan ook dat het landbouwbeleid de betrokken boeren de nodige ondersteuning geeft om die omslag te maken. Buurlanden tonen aan dat biologische bieten rendabel kunnen zijn, en we zien in eigen land Tiense Suiker ook zo’n project opstarten. Dat stemt hoopvol, voor boer én bij.”

“Eindelijk doen Europese overheden wat ze moeten doen, namelijk bijen en andere bestuivers, beschermen door deze sterke maatregelen tegen neonics”, reageert ook Europarlementslid Bart Staes opgetogen. “Dit strikte besluit is een essentiële stap om de verdwijnende bijenpopulaties en andere bestuivers te beschermen, en daarmee eigenlijk het hele ecosysteem én de productie van voedsel.” Ook collega-Europarlementariër Marc Tarabella reageert opgetogen: “Het is niet overdreven te stellen dat ons voortbestaan afhangt van een gezonde bijenpopulatie en van biodiversiteit, dus dit is uitstekend nieuws.”

Collega-Europarlementslid Hilde Vautmans tenslotte, ziet een “genuanceerd verhaal”. “Een totaal gebruiksverbod in openluchtteelt zou de productie van voederbieten in gevaar kunnen brengen en dus ook landbouwbedrijven hun voedselautonomie”, zo klinkt het. “Ook de productie van biogas uit bieten kan hiermee op losse schroeven komen te staan. Bij een volledige ban zullen de telers ironisch genoeg moeten teruggrijpen naar producten die schadelijker zijn, minder gericht gebruikt kunnen worden én meerdere keren moeten ingezet worden voor een zelfde resultaat. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?”


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa treinreizigers wapenexport telecom emissienormen vrachtwagens Merkel suiker energie toekomst Liberalen ALDEcongress Macron LREM Landbouw Afrikaanse varkenspest Khashoggi Saudi-Arabië landbouw oneerlijke handelspraktijken Europese Raad singleuseplastic right2water Facebook budget Sint-Truiden Hongarije eurobarometer België Open Vld Sint-Truiden Limburg hierstartdezee Girl2Leader Hope and Optimism Expo SAVETHEDATE FAVV Hanenzang Boeren UNRWA Palestina Israël Trump Emissienormen Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten Turkije IPA Europese top Brexit migratie rechtstaat Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Auteursrechten VS State of the Union Orban Art7 Solidariteitskorps drones autonome wapens Griekenland Tsipras copyright auteursrechten genderdiscriminatie dieren Erasmus Selmayr Gelinden Kinderen uurwisseling droogte Defensie Opinie Migratie carry-back cyberveiligheid Navo NAVO reizen ETIAS Mobiliteit verkiezing Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie ALDE Europees Parlement Communicatie europa opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement sinttruiden schepen gender online shoppen europees parlement pesticiden Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Appelen en Peren Ruslandboycot Wintergroenten Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Glysofaat Paardenplan Fruit Lerarendag Debat Interview TV Mol Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Sexual Harrasment Zero Tolerance ONE ontmoeting tegen armoede Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Notme Metoo Fruitdoedagen Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde Toerisme Sint-Truiden by lights WIFI4U Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage terrorisme Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten private beveiligingsfirma's terreurcommissie Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK grondwetswijziging interview Dewitte & Donckier Gendergelijkheid Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI voedselverspilling Cavaria Homofobie asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Europese verkiezingen Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen Bloesems VRT journaal TVL Verdrag van Rome Lenteschoonmaak MEPawards Beste Europees parlementslid Brede School Gouden Kinderschoen studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Internationale vrouwendag archief Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Vrouwenbesnijdenis Afval EURELCO ELFM MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL