Straatsburg – Vandaag stemden de parlementsleden in met het eindrapport van de speciale commissie autorisatieprocedure van pesticiden (PEST) in het Europees Parlement in Straatsburg. Het rapport is het resultaat van negen maanden hoorzittingen, commissievergaderingen en missies. Deze commissie kwam er naar aanleiding van de glyfosaat-discussie*. Hilde Vautmans zetelt in de commissie PEST.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE), lid van de speciale commissie pesticiden: “Goed dat dit rapport er na maanden discussie eindelijk is gekomen en dat een grote meerderheid in het Parlement het rapport steunde. Eigenlijk had niemand dit verwacht omdat de standpunten in het begin ver uiteenliepen. Cruciaal is dat wereldwijd erkend wordt dat de EU-erkenningsprocedure een van de strengste ter wereld is en dat willen we uiteraard zo houden. Vooreerst willen we dat de overheden op nationaal en Europees niveau nog meer middelen, expertise en mensen ter beschikking stellen om die hoge standaard aan te houden. Ik ben tevreden dat er meer transparantie en communicatie rond de goedkeuringsprocedure zal komen, opdat iedereen dan beter geïnformeerd is.”

“Wat we nu vaak zien in de debatten over gewasbeschermingsmiddelen of andere nieuwe technologieën, zijn de grote vraagtekens die geplaatst worden bij wetenschappelijke studies. Dat is jammer, te meer omdat de EU namelijk erg streng toeziet op de veiligheid van onze gewasbeschermingsmiddelen. Ikzelf blijf een grote voorstander van de wetenschappelijke benadering en steun dan ook volop de verdere ontwikkeling van onderzoek en innovatie in de Unie. Er moeten immers alternatieven aan onze boeren aangeboden worden om gewassen in de toekomst te blijven beschermen en het is aan de lidstaten om daarbij voldoende middelen beschikbaar stellen die het onderzoek naar alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen bevorderen.”, vervolgt Vautmans.

Ten slotte zal elk product gecontroleerd zijn op veiligheid als de aanbevelingen wet worden. In eerste instantie de volksgezondheid: onze burgers en boeren. Maar vernieuwend is nu ook dat we de gevolgen voor de natuur en ons ecosysteem beter zullen bekijken. En dit zowel vóór de erkenning als na het in de markt brengen.”, aldus Hilde Vautmans.

Het PEST-rapport dringt verder aan op een betere beoordeling van samengestelde gewasbeschermingsproducten. Pesticiden bestaan altijd uit de actieve stof vermengd met additieven. Het effect van deze mixen en de toxiciteit op langere termijn van die producten werd in het verleden niet voldoende onderzocht. Verder vraagt het rapport ook een verbod van pesticiden in publieke plaatsen zoals parken, ziekenhuizen, kinderopvang, enz.

*Het actieve bestanddeel glyfosaat (waarrond de hele discussie begon) heeft in 2017 een erkenning van 5 jaar (tot 2022) gekregen van de Europese Commissie. De lidstaten kunnen echter beslissen de producten te verbieden waarin glyfosaat vermengd is. In België is het gebruik van glyfosaat (Roundup) voor particulieren sedert de zomer van 2017 verboden. Het verbod op verkoop geldt enkel voor particulieren. Landbouwers en tuinaannemers kunnen de producten verder blijven gebruiken, omdat er voor hen onvoldoende alternatieven zijn. In 2022 zal de Commissie, bij een aanvraag van Bayer, een lidstaat aanduiden om het dossier voor de hernieuwing te onderzoeken.

Voor meer info Hilde Vautmans 0478/66 28 32


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Landbouw Crisis Defensie Defensiefonds sociale zekerheid Grens- en kustwacht klokkenluiders visserij pulsvissen Arbeid Sociale fraude VISA Veiligheid terreur europol Opinie Rwanda Genocide Schengen Grenscontroles Identiteitskaart Vredesfaciliteit kunstmest wergwerpplastic single use plastic copyright auteursrechten uurwisseling zomeruur winteruur zomertijd wintertijd Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië Brexit Turkije Toetredingsonderhandelingen Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem EU Speciale Vertegenwoordiger oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken terrorisme financiering leger vrouwen Vrouwen Uurwisseling Transport Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn Peren Mexico EU Peace Facility Zomeruur Winteruur Dierentransport FDI buitenlandse investeringen grensoverschrijdende betalingen Singapore Handel Partner grensoverschrijdende gezondheidszorg europa geïntegreerde gewasbescherming water reuse pesticiden duurzaam Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering Waterbeheer desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Land- en tuinbouw Limburg Pesticiden glyfosaat Milcobel autonoom vervoer euro eurozone voedselveiligheid Glyfosaat Asiel- en migratie hervorming UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit Japan Vrijhandelsakkoord werkloosheidsuitkering transparantie EFSA DiscoverEU Erasmus Klimaatneutraliteit Genk Women's Day Handelsovereenkomst landfill mining Boerenstiel treinreizigers emissienormen vrachtwagens telecom wapenexport Merkel energie suiker toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi Europese Raad singleuseplastic Facebook right2water budget eurobarometer Hongarije Open Vld Sint-Truiden Girl2Leader hierstartdezee SAVETHEDATE Hope and Optimism Expo Boeren FAVV Hanenzang IPA UNRWA Palestina Israël Trump Europese top migratie rechtstaat Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten Emissienormen Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Orban Art7 VS State of the Union Auteursrechten Solidariteitskorps Griekenland Tsipras drones autonome wapens genderdiscriminatie dieren Selmayr Gelinden Kinderen droogte carry-back cyberveiligheid Navo NAVO reizen ETIAS verkiezing Mobiliteit Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement gender sinttruiden schepen online shoppen europees parlement Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Appelen en Peren Ruslandboycot Wintergroenten Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Paardenplan Glysofaat Fruit Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Sexual Harrasment Zero Tolerance ONE ontmoeting tegen armoede Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Fruitdoedagen Notme Metoo Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde Toerisme Sint-Truiden by lights WIFI4U Tentoonstelling Wifi4EU Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten terreurcommissie private beveiligingsfirma's Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade grondwetswijziging vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI Cavaria Homofobie voedselverspilling asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen TVL Bloesems VRT journaal Verdrag van Rome Lenteschoonmaak MEPawards Beste Europees parlementslid Brede School Gouden Kinderschoen studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Internationale vrouwendag archief Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Afval Vrouwenbesnijdenis EURELCO ELFM MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL