Straatsburg – Vandaag nam het Europees Parlement drie belangrijke rapporten aan die het grensbeheer van de Unie zullen verbeteren en irreguliere migratie tegengaan. Zo zette het een eerste stap in de hervorming van het visuminformatiesysteem, werd het licht op groen gezet voor financiële steun aan grensbeheer en visa en ging het akkoord met het oprichten van een fonds voor asiel en migratie.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE): “Het visuminformatiesysteem* is een essentiële tool om het komen en gaan van reizigers in de EU in het oog te houden en controleren. Het voorkomt visashopping en –fraude en gaat irreguliere migratie tegen. Dat is van belang, want elk jaar worden er in onze Unie ongeveer 16 miljoen kortverblijf visa toegekend. Maar het systeem is ook aan een degelijke hervorming toe, want in zijn huidige vorm is er toch nog heel wat informatie die we mislopen over personen die onze Unie binnenkomen en hier verblijven. Bovendien wordt er nog al te vaak misbruik van gemaakt en is het hoog tijd dat er meer controle komt op gouden visa. Alleen is het ook belangrijk om hierbij de rechten van de geregistreerde reizigers en de GDPR ten volle te respecteren.”

Daarom werd het toepassingsgebied van het systeem uitgebreid door ook langverblijf visa en verblijfsvergunningen in de database op te nemen. Bovendien zullen in de toekomst ook vingerafdrukken van kinderen vanaf 6 jaar (in plaats van 12) ingevoerd worden, maar met de garantie dat deze informatie verwijderd wordt wanneer ze het territorium van de Unie verlaten. Daarnaast zal het informatiesysteem beter geïntegreerd worden om te kunnen achterhalen of iemand meerdere identiteiten gebruikt, een mogelijke dreiging vormt of indien er risico’s zijn tot irreguliere migratie. Daarnaast zullen Europol en rechtshandhavingsautoriteiten structurele toegang hebben tot deze visa data om terroristische misdaden of andere ernstige misdrijven te voorkomen, op te sporen of onderzoeken, maar ook om vermiste of ontvoerde personen en slachtoffers mensenhandel te zoeken en identificeren. Aansluitend zal er een beter rapportagemechanisme worden geïnstalleerd en de opslagcapaciteit en diens bescherming worden verhoogd om mogelijke incidenten te vermijden.

Om het visabeleid en grensbeheer van de lidstaten kracht bij te zetten, zal er verder ook een instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa worden opgericht, met een budget van 9,3 miljard euro. 60 procent hiervan zal rechtstreeks naar de lidstaten gaan, terwijl de overige 40 procent voorzien wordt voor noodhulp aan lidstaten en Europese projecten wanneer onmiddellijke actie noodzakelijk is. Bovendien moet minstens 20 procent van het complete bedrag voorbehouden worden voor het gemeenschappelijk visabeleid. 

“Deze uiterst belangrijke financiële ondersteuning zal er vooreerst toe bijdragen dat onze gemeenschappelijke Europese buitengrenzen verder versterkt worden. Ten tweede zal het ons Europese visabeleid efficiënter maken en dus ook het rechtmatig reizen naar ons Unie op een positieve manier faciliteren. Bovendien zal het ook voor meer flexibiliteit zorgen wanneer er het grensbeheer zich in een crisis zou bevinden.”, aldus Hilde Vautmans.

Tot slot zullen deze twee bovenvermelde instrumenten mooi aangevuld worden door het nieuwe asiel –en migratiefonds van 10,4 miljard euro, dat het oude asiel, migratie –en integratiefonds zal vervangen. Het fonds is hierbij verdeeld tussen financiële vastomlijnde steun op lange termijn, wat alles rond asiel, migratie en terugkeer omvat zoals opvang of taallessen bijvoorbeeld, en de flexibele steun bij een urgentie, zoals een plotse toestroom van migranten in een bepaalde lidstaat.

“Alle drie nieuwigheden zijn perfect op elkaar afgestemd en hebben tot doel om irreguliere migratie tegen te gaan door enerzijds onze grenzen beter te versterken en samen te werken, en anderzijds door rechtmatig reizen en legale migratie naar de Europese Unie te faciliteren. Dit is van essentieel belang, want de laatste jaren hebben veel mensen bescherming gezocht in onze Unie en dan is het belangrijk om hier op een correcte manier met om te gaan. Alleen is dit pakket pas echt compleet wanneer we ook daadwerkelijk ons Europees gemeenschappelijk asiel –en migratiebeleid hervormen, te beginnen met de Dublinverordening“, besluit Hilde Vautmans

*Het Visuminformatiesysteem dat we vandaag kennen, werd opgericht in 2004 en is sinds 2011 operationeel. De databank faciliteert de visa procedures in Europa en bevat zo’n 48 miljoen visa-aanvragen en 41 miljoen vingerafdrukken. 

Voor meer info Hilde Vautmans 0478/66 28 32


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië Turkije Toetredingsonderhandelingen Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem Brexit EU Speciale Vertegenwoordiger oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken Landbouw leger vrouwen terrorisme financiering Vrouwen Uurwisseling Transport Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn Vredesfaciliteit Defensie EU Peace Facility Peren Mexico Zomeruur Winteruur FDI buitenlandse investeringen Dierentransport grensoverschrijdende betalingen Singapore Handel Partner europa geïntegreerde gewasbescherming grensoverschrijdende gezondheidszorg water reuse pesticiden duurzaam Waterbeheer Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Land- en tuinbouw Limburg Pesticiden glyfosaat euro eurozone Milcobel voedselveiligheid autonoom vervoer Glyfosaat Asiel- en migratie hervorming UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Japan Vrijhandelsakkoord Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit terreur transparantie EFSA werkloosheidsuitkering DiscoverEU Erasmus Schengen Grenscontroles Klimaatneutraliteit Genk Women's Day Handelsovereenkomst sociale zekerheid landfill mining Boerenstiel treinreizigers wapenexport emissienormen vrachtwagens telecom energie suiker Merkel toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi Europese Raad singleuseplastic right2water Facebook budget Hongarije eurobarometer Open Vld Sint-Truiden hierstartdezee Girl2Leader Hope and Optimism Expo SAVETHEDATE Boeren FAVV Hanenzang Emissienormen UNRWA Palestina Israël Trump Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten Europese top migratie rechtstaat IPA Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Orban Art7 Auteursrechten State of the Union VS Griekenland Tsipras drones autonome wapens Solidariteitskorps copyright auteursrechten genderdiscriminatie dieren Selmayr Kinderen Gelinden uurwisseling droogte Opinie carry-back cyberveiligheid Navo NAVO reizen ETIAS verkiezing Mobiliteit Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement gender sinttruiden schepen europees parlement online shoppen Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Appelen en Peren Ruslandboycot Wintergroenten Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Paardenplan Fruit Glysofaat Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Sexual Harrasment Zero Tolerance ONE ontmoeting tegen armoede Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Notme Metoo Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Fruitdoedagen Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde WIFI4U Toerisme Sint-Truiden by lights Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten terreurcommissie private beveiligingsfirma's Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade grondwetswijziging vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI voedselverspilling Cavaria Homofobie asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen TVL Bloesems VRT journaal Verdrag van Rome Lenteschoonmaak Brede School Gouden Kinderschoen MEPawards Beste Europees parlementslid studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid Internationale vrouwendag archief KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Vrouwenbesnijdenis Afval EURELCO ELFM MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL