Nieuwe Europese strategie voor China!

Als permanent China-rapporteur in het Europees Parlement gaf ik in mijn rapport aanbevelingen voor een meer verenigd en assertief Europees beleid tegenover China. Dat is nodig gezien China’s groeiende invloed in de wereld, het assertieve buitenlands beleid, desinformatiecampagnes en schendingen van internationale afspraken en mensenrechten. Over de partijgrenzen heen zijn we het erover eens dat Europa de dialoog met China moet blijven aangaan, maar we niet blind mogen zijn voor de uitdagingen van China’s opkomst. We moeten onze eigen belangen en waarden verdedigen.

 

6 pijlers van Hilde’s rapport


“China is een belangrijke handelspartner, maar evenzeer een systemische rivaal die een uitdaging vormt voor onze manier van leven en meer algemeen de liberale wereldorde. Alleen een echt verenigd Europa zal in staat zijn om de negatieve gevolgen van de groei van China tegen te gaan.”

Lees mijn opinie in 👉 Knack en Mace.