27 mei 2024

Vautmans pleit voor flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector

Open Vld voert vandaag actie in Blankenberge om flexi-jobs uit te breiden naar alle sectoren en om alle beperkingen binnen sectoren op te heffen. Hilde Vautmans, lijsttrekker voor Open Vld voor de Europese verkiezingen, pleit hierbij vooral flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector.
24 april 2024

Europees Parlement stemt herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vandaag stemt het Europees Parlement over een aantal versoepelingen in het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) ziet dit als een belangrijke eerste stap om de bezorgdheden binnen de sector aan te pakken.
27 februari 2024

Natuurherstelwet blijft overeind in Europees Parlement

Vandaag bleef het akkoord rond de natuurherstelwet overeind in het Europees Parlement. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) betreurt de stemming. Zij stemde tegen omdat dit een te verregaande impact zal hebben op onze economie en landbouw.
7 februari 2024

Toekomst landbouw hoofddebat Europees Parlement

De toekomst van onze landbouw en de situatie van onze boeren in plattelandsgebieden was het hoofddebat van de plenaire zitting van het Europees Parlement. Ook gisteren domineerde de landbouw het debat al over de conclusies van de Europese Top. Ook Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), sprak vanmorgen tijdens het debat en hamert op concrete acties.
7 februari 2024

Europees Parlement stemt nieuwe genomische technieken

Vandaag stemde het Europees Parlement over het voorstel betreffende planten verkregen door bepaalde nieuwe genomische technieken. Voor Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) is dit een grote stap vooruit voor zowel de landbouwsector als de burgers en hun gezondheid.
6 februari 2024

Landbouw domineert agenda Europees Parlement

Het waren onze boeren die vanmorgen het debat in het Europees Parlement in aanwezigheid van voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de Europese Top van afgelopen donderdag domineerden.
12 december 2023

Europees Parlement wijzigt Ontbijtrichtlijnen

Vandaag stemde het Europees Parlement over herziene regels voor een nauwkeurigere etikettering van een aantal agrovoedingsproducten om consumenten te helpen geïnformeerde en gezondere keuzes te maken. Hilde Vautmans, lid van de Europese landbouwcommissie, wil de transparantie verhogen met oog op haalbaarheid voor de producenten.
22 november 2023

Europees Parlement verwerpt wetgevingsvoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het Europees Parlement verwierp vandaag het wetgevingsvoorstel over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Europees Parlementslid en lid van de Landbouwcommissie Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) stemde wel voor het voorstel, omdat het Europees Parlement zichzelf nu een onderhandelingspositie ontneemt.
22 november 2023

Europees Parlement gaat strijd aan tegen verpakkingen en verpakkingsafval

Vandaag bepaalde het Europees Parlement haar standpunt rond het wetsvoorstel van de Europese Commissie rond verpakkingen en verpakkingsafval. Om de grote hoeveelheden afval terug te dringen, wil de Europese Commissie dat alle verpakkingen binnenkort recycleerbaar zijn.
14 november 2023

Vlaamse regering bereikt stikstofakkoord

De Vlaamse regering heeft vannacht een nieuw stikstofakkoord bereikt. Het nieuwe akkoord moet de stikstofuitstoot tegen 2023 halveren. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) onthaalt het nieuwe voorstel, waarin duidelijk zichtbaar is dat er geluisterd werd naar de bezorgdheden van de landbouwsector.
10 november 2023

Technisch akkoord Europese natuurherstelwet

Gisterenavond hebben het Europees Parlement en de lidstaten een technisch akkoord bereikt over de Europese natuurherstelwet. Voor de wet in voege treedt, dient dit eerst nog politiek goedgekeurd te worden. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de Landbouw- en Plattelandscommissie in het Europees Parlement, ziet verbeteringen aan het originele voorstel van de Europese Commissie maar blijft voorzichtig.
19 oktober 2023

Stemming EU landbouwdossiers

Het Europees Parlement stemde deze week over drie dossiers van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageert op het belang van de omvorming van het Farm Accountancy Data Network naar een Farm Sustainability Data Network, generatievernieuwing in de landbouw en een Europese Eiwitstrategie.
10 oktober 2023

Uitbreiding flexi-jobs land- en tuinbouwsector

Brussel - Het aantal sectoren waarin een flexi-job kan gedaan worden, wordt sterk uitgebreid. Vandaag is dat al mogelijk in de horeca, retail, zorg, sport- en cultuursector, maar daar komen dus nog 12 sectoren bij, waaronder de land- en tuinbouw. Voor Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) en Vlaams parlementslid Bart Van Hulle (Open Vld) is dit een belangrijke stap voor het nijpend tekort op de arbeidsmarkt in de sector. Flexi-jobs worden in de bijkomende sectoren mogelijk als de deelstaten daarom vragen.
4 september 2023

beschermingsstatus wolf in Europa

De Europese Commissie dringt er bij lokale overheden op aan gegevens te verzamelen voor de beoordeling van de staat van instandhouding van de wolf in Europa. Europees Parlementslid Hilde Vautmans pleit al jaren voor een evaluatie van de beschermingsstatus van de wolf en roept alle belanghebbenden op hun actuele gegevens over wolvenpopulaties en de gevolgen daarvan in te dienen bij de Europese Commissie.
12 juli 2023

Natuurherstelwet nipt overeind

Straatsburg - Vandaag nam het Europees Parlement haar standpunt in over de omstreden natuurherstelwet. De verwerping haalde het niet, en bij de eindstemming bleef de wet nipt overeind. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, stemde tegen omdat ze de wet niet evenwichtig vindt voor onze boeren, middenklasse en KMO's.
12 juli 2023

Debat Natuurherstelwet

Straatsburg - Gisteren debatteerde het Europees Parlement over hun positie rond de omstreden natuurherstelwet van de Europese Commissie. Nadat het rapport werd verworpen in de bevoegde Milieucommissie, start het Europees Parlement met een schone lei. De beslissende stemming vindt morgen plaats.
11 juli 2023

Stemming hernieuwde Richtlijn Industriële Emissies

Vandaag stemde het Europees Parlement een hernieuwing van de Richtlijn Industriële Emissies. De richtlijn is het belangrijkste EU-instrument om de verontreiniging door industriële installaties en intensieve veehouderijen te reguleren. Binnen de huidige richtlijn vallen bijna 52.000 installaties en grootschalige boerderijen.
27 juni 2023

Europese milieucommissie verwerpt omstreden natuurherstelwet

De leden van de parlementaire commissie Leefmilieu van het Europees Parlement hebben vandaag hun rapport rond natuurherstel verworpen. De stemming was initieel gestart op 15 juni 2023, maar door de verdeeldheid en tijdsnood werd de stemming tijdelijk onderbroken. Na de adviesstemming van de commissie Landbouw en Visserij, is Hilde Vautmans blij dat nu ook de bevoegde commissie Leefmilieu het voorstel verworpen, al was het een zeer nipte stemming.
15 juni 2023

Natuurherstelwet nipt overeind in ENVI-commissie

Straatsburg - Vandaag stemden de leden van de parlementaire commissie Leefmilieu het voorstel van de Europese Commissie rond natuurherstel. Ondanks de adviesstemming van de commissies landbouw en visserij, bleef het voorstel nipt overeind en werd er een coalitie gevonden die het aangepast voorstel van het Europees Parlement kon steunen.
14 september 2021

Verlenging kwekersrecht goed nieuws voor kwekers van asperges, sierplanten en andere soorten

Straatsburg – In het Europees Parlement werd vandaag ingestemd met de verlenging van het kwekersrecht voor aspergesoorten en bepaalde soorten bloembollen, houtig kleinfruit zoals frambozen en […]
9 september 2021

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goedgekeurd door landbouwcommissie in Europees Parlement

Brussel – Vandaag keurde de landbouwcommissie van het Europees Parlement het bereikte akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2023-2027 goed. Europees Parlementslid en lid van de landbouwcommissie […]
2 september 2020

“Een duurzaam Europees-Afrikaans partnerschap met een landbouwbeleid dat innoveert”

Brussel – De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemt vandaag over de nieuwe EU-Afrika strategie. Hilde Vautmans onderhandelde als schaduwrapporteur voor Renew Europe mee over dit […]
15 juli 2020

Stemming hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet in oktober plaatsvinden

Brussel – De stemming over de hervorming van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021-2027) moet in oktober plaatsvinden. De landbouwcommissie van het Europees Parlement bereikte overeenstemming over […]
15 mei 2020

Geen patenten op planteigenschappen door klassieke veredeling

Brussel – Het Europees Octrooibureau oordeelde gisterenavond dat er geen patenten mogen komen op natuurlijke planteigenschappen die geïntroduceerd werden door middel van klassieke veredelingsmethoden.   Europees Parlementslid Hilde […]
15 oktober 2019

Europa vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aan

Brussel – Vandaag kondigde Europees handelscommissaris Malmström aan dat de Europese Commissie de geschillenprocedure bij de WTO zal opstarten voor de Colombiaanse antidumpingheffingen op Belgische diepvriesfrieten. […]