Over Hilde

Hilde is een paardenliefhebber met een passie voor koken en Afrika. Ze is de trotse moeder van 2 kinderen en woont in Gelinden.

Haar andere passie is de politiek, het liberalisme en het bouwen aan een rechtvaardige en veilige maatschappij. Haar studies sociale en criminologische wetenschappen aan de KU Leuven onderbouwden haar verdere keuze om te gaan werken in de Belgische Senaat voor twee toenmalige, liberale Senatoren, Valere Vautmans en Stef Goris. Toenmalig Senator Guy Verhofstadt vroeg haar om hem te adviseren als Voorzitter van de Rwanda Commissie.

Buitenlandse zaken, landsverdediging en ontwikkelingssamenwerking zijn, naast gelijke kansenbeleid, haar drie grote passies in de politiek. Als Eerste Minister vroeg Guy Verhofstadt of ze deze dossiers ook niet wou behartigen op zijn kabinet.

Dit alles bleek een goede leerschool te zijn om daarna als politica/parlementslid zelf deze dossiers te gaan verdedigen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit deed ze succesvol gedurende twee legislaturen (ook een tijdje als Open Vld fractieleider in de Kamer) en daarna stuurde ze de Open Vld fractie aan als fractiesecretaris. Ze werd eind 2014 gevraagd om Minister van Staat Annemie Neyts op te volgen in het Europees Parlement.

Heden focust Hilde zich in het EP vooral op de domeinen: buitenlands, veiligheids – en defensiebeleid, Afrika, landbouw en gelijke kansen.

Bekijk de loopbaan van Hilde hier.