Nieuws

12 april 2024

Parket opent onderzoek naar Russische inmenging in Europees Parlement

Het federaal parket opent een onderzoek naar Russische inmenging in het Europees Parlement. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) pleit voor een grondig Europees onderzoek naar Russische inmenging en de verspreiding van Russische propaganda in het Europees Parlement. 
11 april 2024

Europees Parlement wil abortus in Europees Handvest verankeren

Vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen betreffende het recht op abortus binnen de Europese Unie. De resolutie roept op tot het verankeren van het recht op abortus in het Handvest van de grondrechten van de EU, wat recent ook in de Franse Grondwet werd vastgelegd.
11 april 2024

Europees Parlement bezorgd om Hongaars-Chinese politieovereenkomst

Gisteravond uitte het Europees Parlement zijn bezorgdheid over een overeenkomst tussen Hongarije en China, waarbij Chinese politieagenten toestemming hebben gekregen om naast lokale agenten in Hongarije te patrouilleren. Europees Parlementslid Hilde Vautmans waarschuwt voor de gevolgen die de overeenkomst met zich meebrengt. 
10 april 2024

Europees Parlement stemt voor verlenging tijdelijke wetgeving tegen online kindermisbruik

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met een verlenging van de tijdelijke wetgeving met 20 maanden om kindermisbruik online te bestrijden. Europees Parlementslid Hilde Vautmans, medeonderhandelaar voor de permanente verordening om kindermisbruik te bestrijden, verwelkomt de verlenging maar roept de lidstaten op om dringend onderhandelingen aan te gaan voor permanente en bindende wetgeving.
10 april 2024

Europees Parlement bekrachtigt historisch asiel- en migratiepact

Vandaag stemde het Europees Parlement in plenaire vergadering in met de wetgeving uit het Europese asiel- en migratiepact. Na drie jaar lang onderhandelen wordt het asiel- en migratiebeleid nu eindelijk ingrijpend hervormd. Voor Europees Parlementslid Hilde Vautmans komt deze hervorming geen moment te vroeg, nu extreemrechtse en conservatieve krachten in steeds meer landen wind in de zeilen hebben.
13 maart 2024

Europees Parlement wil speelgoed veiliger maken

Vandaag stemde het Europees Parlement in om de bestaande regels voor de speelgoedindustrie veiliger te maken met een nieuwe verordening. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), covoorzitter van de Intergroep voor Kinderrechten vindt dit een belangrijke aanpassing.
13 maart 2024

Europees Parlement veroordeelt deportatie Oekraïense kinderen

Vandaag heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering zijn sterke afkeuring uitgesproken over de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Ook riep het Parlement op om de verantwoordelijken voor deze misdaden te bestraffen.
12 maart 2024

Europees Parlement stemt over de ratificatie van de geweld en intimidatie conventie

Het Europees Parlement wil dat de lidstaten “de geweld en intimidatie conventie” van de Internationale Arbeidsorganisatie ratificeren. Met deze conventie wordt het recht erkend op een werkomgeving vrij van geweld en intimidatie, waaronder op geslacht gebaseerd geweld.
5 maart 2024

Europese Commissie presenteert strategie defensie-industrie

De Europese Commissie presenteerde vandaag haar strategie voor een sterkere Europese defensie-industrie. Europees Parlementslid Hilde Vautmans pleit voor forse budgetten voor gezamenlijke aankopen en een Europese defensiemarkt.  
28 februari 2024

Europees Parlement veroordeelt moord op Navalny

Het Europees Parlement sprak vandaag na een toespraak van Julia Navalnaya, de weduwe van de overleden Russische oppositieleider Navalny, zijn afschuw uit over de moord op Aleksej Navalny en de situatie van politieke gevangenen in Rusland.
28 februari 2024

Europees Parlement wil grotere rol EU op vlak defensie

Het Europees Parlement pleitte vandaag in een debat met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor een sterker Europa op het gebied van veiligheid en defensiebeleid. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) roept op tot een defensie-unie en een Europees leger.
27 februari 2024

Europees Parlement stemt voor strengere regels politieke advertenties

Het Europees Parlement stemde vandaag in plenaire vergadering voor strengere regels voor online politieke advertenties. Met de nieuwe regels voert de EU uniforme transparantieverplichtingen in voor aanbieders van politieke reclame alsook geharmoniseerde regels rond politieke targeting.
27 februari 2024

Natuurherstelwet blijft overeind in Europees Parlement

Vandaag bleef het akkoord rond de natuurherstelwet overeind in het Europees Parlement. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) betreurt de stemming. Zij stemde tegen omdat dit een te verregaande impact zal hebben op onze economie en landbouw.
8 februari 2024

Europees Parlement bezorgd over Russische spionage

Vandaag stemt het Europees Parlement over de ‘Russiagate’ resolutie. Het Europees Parlement spreekt hiermee zijn afkeur uit over de Russische inmenging in het democratisch proces en roept het op tot het beschermen van de democratie tegen buitenlandse invloed.
7 februari 2024

Toekomst landbouw hoofddebat Europees Parlement

De toekomst van onze landbouw en de situatie van onze boeren in plattelandsgebieden was het hoofddebat van de plenaire zitting van het Europees Parlement. Ook gisteren domineerde de landbouw het debat al over de conclusies van de Europese Top. Ook Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), sprak vanmorgen tijdens het debat en hamert op concrete acties.
7 februari 2024

Europese Commissie presenteert Europees verbod pedohandboeken

De Europese Commissie presenteerde gisteren een herziening van de strafrechtelijke regels inzake seksueel kindermisbruik. De Commissie pleit onder andere voor een Europees verbod op pedofielenhandboeken, waar Europees Parlementslid Hilde Vautmans al jaren tot oproept. 
7 februari 2024

Europees Parlement stemt nieuwe genomische technieken

Vandaag stemde het Europees Parlement over het voorstel betreffende planten verkregen door bepaalde nieuwe genomische technieken. Voor Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) is dit een grote stap vooruit voor zowel de landbouwsector als de burgers en hun gezondheid.
7 februari 2024

Europees Parlement geeft groen licht aan flitsbetalingen

Het Europees Parlement wil dat instant- of flitsbetalingen de norm worden in alle Europese lidstaten. Het Parlement ging vandaag in plenaire vergadering akkoord met de nieuwe Europese wetgeving die online betalingen sneller en veiliger moet maken. De wetgeving treedt na de goedkeuring van de Raad na 9 maanden in werking. 
7 februari 2024

Europese regels bescherming van vrouwen tegen geweld

Gisteren bereikten het Europees Parlement en de Raad een akkoord over de eerste Europese richtlijn ooit om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. Hiermee worden vormen van geweld tegen vrouwen zoals gedwongen huwelijken en genitale verminking op Europees niveau gecriminaliseerd. Een Europese definitie van verkrachting rondom het ontbreken van toestemming blijft uit.
6 februari 2024

Landbouw domineert agenda Europees Parlement

Het waren onze boeren die vanmorgen het debat in het Europees Parlement in aanwezigheid van voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de Europese Top van afgelopen donderdag domineerden.
2 februari 2024

Vautmans en Van Tigchelt bepleiten Europese aanpak drugscriminaliteit in Antwerpen

Gisteravond organiseerde Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) samen met de Nederlandse partij VVD een gespreksavond in Antwerpen over de aanpak van georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit. Een aantal sprekers, waaronder hoofdgast minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt, deelden hun visie voor sterkere grensoverschrijdende samenwerking en Europese oplossingen.
1 februari 2024

Europese Raad akkoord over economisch steunpakket

De Europese regeringsleiders bereikten vandaag tijdens de Europese top een akkoord over economische steun aan Oekraïne ter waarde van 50 miljard euro. Volgende week woensdag debatteert het Europees Parlement over de conclusies van de Europese top.
18 januari 2024

Europees Parlement roept op tot permanent staakt-het-vuren oorlog Israël-Hamas

Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan die oproept tot een permanent staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Het Parlement roept Israël op meer humanitaire steun aan Gaza toe te laten en roept op tot vervolging van alle oorlogsmisdaden.
20 december 2023

Historisch akkoord over Europees asiel- en migratiebeleid

Brussel - Vandaag bereikten het Europees Parlement en de Raad van de EU een politiek akkoord over de vijf belangrijkste dossiers van het Europese asiel- en migratiepact. Na jarenlange onderhandelingen is een ingrijpende hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid nu in zicht.
13 december 2023

Europees Parlement bekrachtigt assertievere China strategie Hilde Vautmans

Het Europees Parlement heeft vandaag in de plenaire vergadering de aanbeveling van Europees Parlementslid Hilde Vautmans aangenomen over de relaties van de EU met China. De aanbeveling roept op tot een hernieuwd, assertief beleid tegenover China en een gezamenlijk Europees optreden.
12 december 2023

Europees Parlement wijzigt Ontbijtrichtlijnen

Vandaag stemde het Europees Parlement over herziene regels voor een nauwkeurigere etikettering van een aantal agrovoedingsproducten om consumenten te helpen geïnformeerde en gezondere keuzes te maken. Hilde Vautmans, lid van de Europese landbouwcommissie, wil de transparantie verhogen met oog op haalbaarheid voor de producenten.
12 december 2023

Europees Parlement debatteert over wet kritieke grondstoffen

Vandaag debatteert het Europees Parlement in de plenaire vergadering over de “Critical Raw Materials Act”. Morgen wordt de goedkeuring voor het akkoord tussen het Parlement en de Raad verwacht. Dit voorstel moet garanderen dat de EU toegang behoudt tot kritieke grondstoffen zoals lithium en kobalt. Deze zijn essentieel voor de groene en digitale transities van Europa.  
29 november 2023

Vautmans en Verhofstadt brengen expo ‘‘Water, the source of life” van Limburgs curator Gerrit Kempeneers naar Europa

Gisteravond openden Europees Parlementsleden Hilde Vautmans en Guy Verhofstadt (Renew Europe, Open Vld) de kunst expo “Hope and Optimism – Water, the source of life” van Truiens curator Gerrit Kempeneers in het Europees Parlement. Daarin stelt Kempeneers een internationaal samengestelde en gerenommeerde collectie voor.
23 november 2023

Europees Parlement wil actie tegen misbruik spyware

Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen over de Pegasus-affaire. Een speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement concludeerde in juni dat overheden in EU-lidstaten spionagesoftware zoals Pegasus gebruikten om journalisten en politieke oppositie te onderdrukken. Het Parlement is kritisch op de Europese Commissie die na zes maanden geen opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen inzake spyware.
22 november 2023

Europees Parlement verwerpt wetgevingsvoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het Europees Parlement verwierp vandaag het wetgevingsvoorstel over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Europees Parlementslid en lid van de Landbouwcommissie Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) stemde wel voor het voorstel, omdat het Europees Parlement zichzelf nu een onderhandelingspositie ontneemt.
22 november 2023

Europees Parlement gaat strijd aan tegen verpakkingen en verpakkingsafval

Vandaag bepaalde het Europees Parlement haar standpunt rond het wetsvoorstel van de Europese Commissie rond verpakkingen en verpakkingsafval. Om de grote hoeveelheden afval terug te dringen, wil de Europese Commissie dat alle verpakkingen binnenkort recycleerbaar zijn.
22 november 2023

Europees Parlement neemt standpunt aan voor wetgeving om online seksueel kindermisbruik te bestrijden

Vandaag heeft het Europees Parlement zijn onderhandelingspositie aangenomen voor nieuwe Europese wetgeving om online kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden. Wanneer de Raad ook een standpunt heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen over de uiteindelijke overeenkomst beginnen.
22 november 2023

Europees Parlement verwelkomt tijdelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas

Het Europees Parlement debatteerde vandaag over de humanitaire situatie in Gaza en de mogelijkheid tot vrede in het Midden-Oosten. Volgens Europees Parlementslid en hoofdonderhandelaar Hilde Vautmans moet het tijdelijke staakt-het-vuren een eerste stap zijn voor een duurzame politieke oplossing gebaseerd op de tweestatenoplossing.
17 november 2023

Nieuwe Europese wetgeving moet sexting onder jongeren aanpakken

Meer dan een op de vijf jongeren verspreidt naaktfoto’s zonder toestemming van de ander, zo blijkt uit recent onderzoek. Eerder deze week stemde het Europees Parlement in met nieuwe Europese wetgeving om online seksueel kindermisbruik te bestrijden. Ook het ongewenst delen van naaktfoto’s van jongeren wordt hiermee aangepakt. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), covoorzitter van de Intergroep Kinderrechten en schaduwrapporteur voor de nieuwe wetgeving, reageert:
16 november 2023

Europees Parlement vraagt om hernieuwd EU-China beleid

De commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement heeft vandaag een eigen initiatief rapport aangenomen over de politieke betrekkingen van de Europese Unie met China. De aanbeveling roept op tot een hernieuwd, assertief beleid tegenover China en een gezamenlijk Europees optreden.
14 november 2023

Vlaamse regering bereikt stikstofakkoord

De Vlaamse regering heeft vannacht een nieuw stikstofakkoord bereikt. Het nieuwe akkoord moet de stikstofuitstoot tegen 2023 halveren. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) onthaalt het nieuwe voorstel, waarin duidelijk zichtbaar is dat er geluisterd werd naar de bezorgdheden van de landbouwsector.
14 november 2023

wetgeving om online seksueel kindermisbruik te bestrijden

Vandaag heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement na maandenlange onderhandelingen bijna unaniem ingestemd met de nieuwe Europese verordening om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden. De wetgeving zal onlinediensten zoals Facebook en Instagram verplichten om het risico op seksueel kindermisbruik te verminderen alsook misbruikbeelden op te sporen en offline te halen. Het dossier lag vooral gevoelig vanwege de balans tussen het beschermen van kinderen en de zorgen omtrent privacy. Hilde Vautmans reageert positief.
10 november 2023

Technisch akkoord Europese natuurherstelwet

Gisterenavond hebben het Europees Parlement en de lidstaten een technisch akkoord bereikt over de Europese natuurherstelwet. Voor de wet in voege treedt, dient dit eerst nog politiek goedgekeurd te worden. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de Landbouw- en Plattelandscommissie in het Europees Parlement, ziet verbeteringen aan het originele voorstel van de Europese Commissie maar blijft voorzichtig.
8 november 2023

Antwerpse leerlingen over de oorlog in Israël en Hamas

Brussel - 14 leerlingen van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen hebben vandaag in het Europees Parlement een brief* gepresenteerd naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze overhandigden hun brief aan Europees Parlementslid Hilde Vautmans en voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola.
7 november 2023

regels politieke advertenties

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt over strengere regels voor online politieke advertenties. Met de nieuwe regels wil de EU uniforme transparantieverplichtingen invoeren voor aanbieders van politieke reclame alsook geharmoniseerde regels rond politieke targeting.
26 oktober 2023

Europese wetgeving om seksueel kindermisbruik te bestrijden

Brussel - Eergisteren hebben de schaduwrapporteurs van het Europees Parlement na maandenlange onderhandelingen een politiek akkoord bereikt over de nieuwe Europese verordening om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden. De wetgeving zal onlinediensten zoals Facebook en Instagram verplichten om het risico op seksueel kindermisbruik te verminderen alsook misbruikbeelden op te sporen en offline te halen. Alle politieke fracties behalve The Left zijn akkoord met de overeenkomst. De stemming in de LIBE-Commissie van het Parlement is voorzien voor 13 november. Indien de Raad daarna een positie heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen over het eindvoorstel beginnen.
26 oktober 2023

Europese Raad verdeeld over humanitaire pauze

Brussel - De regeringsleiders van de Europese Raad onderhandelen vandaag over de conclusies van de Europese top. Over de oorlog in Israël en Gaza kunnen de lidstaten het voorlopig niet eens worden over het oproepen tot een humanitaire pauze ofwel humanitaire pauzes. Eerder deze week lukte het niet om alle lidstaten op één lijn te krijgen.
19 oktober 2023

Oproep tot humanitaire pauze in conflict Israël-Palestina

Straatsburg -  Het Europees Parlement heeft vandaag bijna unaniem de resolutie aangenomen over de oorlog in Israël en de humanitaire situatie. Het Parlement roept op tot het steunen van Israël om Hamas te stoppen, waarbij Israël moet handelen volgens het internationaal en humanitair recht. De Europese Unie moet de humanitaire steun intensiveren middels een humanitaire pauze in het conflict.
19 oktober 2023

Stemming EU landbouwdossiers

Het Europees Parlement stemde deze week over drie dossiers van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageert op het belang van de omvorming van het Farm Accountancy Data Network naar een Farm Sustainability Data Network, generatievernieuwing in de landbouw en een Europese Eiwitstrategie.
18 oktober 2023

Oorlog Israël en Palestina

Straatsburg - Het Europees Parlement debatteerde vanmorgen over de oorlog in Israël en Palestina. Het Parlement riep op tot steun aan Israël om Hamas te stoppen, waarbij Israël moet handelen volgens het internationaal en humanitair recht. Alsook tot het intensiveren van de humanitaire steun aan de bevolking in Gaza. De stemming over de resolutie over de oorlog en de humanitaire situatie in Gaza, waar Europees Parlementslid Hilde Vautmans de hoofdonderhandelaar voor is, zal morgen plaatsvinden.
17 oktober 2023

 €50 miljard EU-steun voor Oekraïne

Gisteren heeft het Europees Parlement gedebatteerd over de nieuw op te richten Ukraine Facility en vandaag stemt het Europees Parlement over de positie van het Parlement tijdens de onderhandelingen met de Raad. Dit nieuwe instrument garandeert de financiële steun van de EU voor de nodige hervormingen en wederopbouw in Oekraïne met 50 miljard euro.
10 oktober 2023

Uitbreiding flexi-jobs land- en tuinbouwsector

Brussel - Het aantal sectoren waarin een flexi-job kan gedaan worden, wordt sterk uitgebreid. Vandaag is dat al mogelijk in de horeca, retail, zorg, sport- en cultuursector, maar daar komen dus nog 12 sectoren bij, waaronder de land- en tuinbouw. Voor Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) en Vlaams parlementslid Bart Van Hulle (Open Vld) is dit een belangrijke stap voor het nijpend tekort op de arbeidsmarkt in de sector. Flexi-jobs worden in de bijkomende sectoren mogelijk als de deelstaten daarom vragen.
4 oktober 2023

Standaarden handbagage

Straatsburg - Het Europees Parlement heeft vandaag in haar resolutie opgeroepen tot gestandaardiseerde afmetingen voor handbagage. Ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) vindt dat vliegtuigmaatschappijen een minimale gemeenschappelijke standaardafmeting voor handbagage moeten hebben.
4 oktober 2023

Europees asiel-en migratiepact

Het Europees Parlement debatteerde vandaag over het Europees Asiel- en Migratiepact. Nu de onderhandelingen in de Raad moeizaam verlopen, roept het Parlement op tot een snel en volledig akkoord op alle voorstellen van het pact. Hilde Vautmans reageert.
3 oktober 2023

Aanval Azerbeidzjan op Nagorno-Karabach

Straatsburg - Het Europees Parlement debatteerde vandaag over de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabach op dinsdag 19 september. Sindsdien zijn meer dan 100.000 van de oorspronkelijke 120.000 bewoners het gebied ontvlucht. Het Europees Parlement was niet alleen kritisch voor de politieke leiders van Azerbeidzjan, maar ook voor de rol van de Europese Unie.
3 oktober 2023

Verstrengde EU-regelgeving voor bescherming werknemers asbest

Straatsburg - Vandaag stemde het Europees Parlement finaal over de bescherming van werknemers tegen asbest. Asbest is nog steeds grotendeels aanwezig in gebouwen en infrastructuren die zijn gebouwd voor 2005. Hilde Vautmans onthaalt het nieuwe wetgevingsbesluit.
3 oktober 2023

European Media Freedom Act

Straatsburg - Vandaag heeft het Europees Parlement haar European Media Freedom Act aangenomen. Deze wetgeving is een reactie op zorgwekkende trends op het gebied van de mediavrijheid in de EU. Voor Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) is de bescherming van vrijheid en onafhankelijkheid van de media cruciaal voor een sterke democratie.
2 oktober 2023

Nieuw handelsinstrument tegen economische dwangpraktijken

Straatsburg - Het Europees Parlement debatteert vandaag en stemt morgen over een nieuw handelsinstrument, het ‘Anti-Coercion Instrument’. Europees Parlementslid Hilde Vautmans verwelkomt het voorstel, omdat het instrument de EU in staat stelt te reageren op economische chantage door landen zoals China en landen hiervan moet weerhouden.   Het instrument is bedoeld als afschrikmiddel, biedt een structuur voor dialoog en engagement met derde landen, en stelt de Europese Unie in staat tegenmaatregelen zoals handelsbeperkingen op te leggen. Het treedt naar verwachting in de herfst van dit jaar in werking.
19 september 2023

Kritieke grondstoffen wet

Donderdag 14 september stemde het Europees Parlement in de plenaire vergadering in met zijn onderhandelingspositie voor de “Critical Raw Materials Act”. Dit voorstel moet garanderen dat de EU toegang behoudt tot kritieke grondstoffen. Deze zijn essentieel voor groene technologieën en daarmee voor de duurzame ambities van Europa.
19 september 2023

Europese aanpak prostitutie

Het Europees Parlement stemde donderdag 14 september in met een rapport over een Europees beleid voor prostitutie en sekswerk. Terwijl in ons land een beleid van decriminalisering geldt, pleit het Europees Parlement voor het strafbaar stellen van het kopen van seks volgens het Zweedse model. Hilde Vautmans reageert.
13 september 2023

State of the Union

Commissievoorzitter, Ursula von der Leyen sprak het Europees Parlement toe in haar jaarlijkse ‘State of the Union’. Von der Leyen besprak een waaier aan thema’s, maar niet altijd verbonden aan concrete voorstellen. De komende 9 maanden tot aan de Europese verkiezingen worden het moment van de waarheid voor von der Leyen, en in de eerste plaats voor Europa.
12 september 2023

kritisch over migratiedeal met Tunesië

Straatsburg - Het Europees Parlement debatteerde vandaag over de Europese migratiedeal met Tunesië. Het Parlement toonde zich kritisch over de effectiviteit, voorwaarden en naleving van de overeenkomst. Hilde Vautmans: ‘Voor mij kunnen overeenkomsten met derde landen een onderdeel vormen van ons migratiebeleid. Maar overduidelijk moet dat op een andere manier gebeuren. En waar we nu vooral eindelijk nood aan hebben, is een echt Europees asiel- en migratiebeleid. Zodat we de buitengrenzen beter beschermen, mensensmokkelaars feller aanpakken, en de terugkeer van irreguliere migratie bevorderen. Maar zodat we ook bescherming bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Wij hebben het geluk geboren te zijn in een land in vrede. Dat mogen we nooit vergeten."
11 september 2023

gezamenlijke aankoop defensiemateriaal

Het Europees Parlement debatteert vandaag over ‘EDIRPA’. De wetgeving moet de gezamenlijke aankoop van defensiemateriaal stimuleren en de Europese defensie-industrie versterken. Lidstaten die met minstens drie landen samen defensieproducten aankopen, krijgen dit gedeeltelijk uit de EU-begroting terugbetaald. Hilde Vautmans is voorstander van deze eerste stap om de gezamenlijke aankoop van defensiemateriaal te bevorderen. Als de lidstaten gezamenlijk aankopen, is dat immers veel efficiënter dan wanneer ze alle 27 hun eigen plan trekken. et oorlog op ons eigen continent, moeten we echt werk maken van een meer eengemaakte en sterkere Europese defensie-industrie. Europa moet voor onze eigen veiligheid op ons eigen continent kunnen zorgen, en daar hoort ook het aankopen en produceren van wapens en munitie bij. De versnippering die we nu zien, kunnen we ons niet meer veroorloven. Laat dit een eerste stap zijn naar een Europese defensie-unie, en uiteindelijk een Europees leger met haar op de tanden’’, besluit Hilde Vautmans.
4 september 2023

beschermingsstatus wolf in Europa

De Europese Commissie dringt er bij lokale overheden op aan gegevens te verzamelen voor de beoordeling van de staat van instandhouding van de wolf in Europa. Europees Parlementslid Hilde Vautmans pleit al jaren voor een evaluatie van de beschermingsstatus van de wolf en roept alle belanghebbenden op hun actuele gegevens over wolvenpopulaties en de gevolgen daarvan in te dienen bij de Europese Commissie.
1 september 2023

Extra politieraad Sint-Truiden

Gisterenavond vond er een extra politieraad plaats in Sint-Truiden om de gestegen overlast en incidenten van de voorbije weken aan te kaarten. Eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld) drong aan op een nieuw, algeheel plan van aanpak waarbij preventie, curatie en repressie centraal staan. “Het veiligheidsgevoel van onze burgers is onze eerste prioriteit.”
12 juli 2023

Natuurherstelwet nipt overeind

Straatsburg - Vandaag nam het Europees Parlement haar standpunt in over de omstreden natuurherstelwet. De verwerping haalde het niet, en bij de eindstemming bleef de wet nipt overeind. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, stemde tegen omdat ze de wet niet evenwichtig vindt voor onze boeren, middenklasse en KMO's.
12 juli 2023

Rechtsstaatsituatie in Europa

Straatsburg - Gisteren sprak het Europees Parlement zijn bezorgdheid uit over de rechtsstaatsituatie in de Europese Unie naar aanleiding van het rechtsstaatrapport 2023 van de Europese Commissie. Hilde Vautmans blijft zich vooral zorgen maken over het Hongarije van Viktor Orban.
12 juli 2023

Debat Natuurherstelwet

Straatsburg - Gisteren debatteerde het Europees Parlement over hun positie rond de omstreden natuurherstelwet van de Europese Commissie. Nadat het rapport werd verworpen in de bevoegde Milieucommissie, start het Europees Parlement met een schone lei. De beslissende stemming vindt morgen plaats.
12 juli 2023

Meer laadpalen langs grote wegen

Straatsburg - Het Europees Parlement heeft vandaag regels goedgekeurd voor meer alternatieve laadstations voor auto’s en vrachtwagens om elektrisch opladen gemakkelijker te maken. Uiterlijk in 2026 moeten er op de grote wegen minstens om de 60 kilometer elektrische laadpalen voor auto’s zijn geplaatst om de CO2-uitstoot van het vervoer te verminderen.
11 juli 2023

Stemming hernieuwde Richtlijn Industriële Emissies

Vandaag stemde het Europees Parlement een hernieuwing van de Richtlijn Industriële Emissies. De richtlijn is het belangrijkste EU-instrument om de verontreiniging door industriële installaties en intensieve veehouderijen te reguleren. Binnen de huidige richtlijn vallen bijna 52.000 installaties en grootschalige boerderijen.
11 juli 2023

Stemming Europese Chips Act

Het Europees Parlement stemde vandaag in met de Europese Chips Act, een miljarden chipplan dat als doel heeft de productie van halfgeleiders in Europa veilig te stellen. ‘De Europese chipwet zal het concurrentievermogen van Europa op het gebied van halfgeleidertechnologieën versterken en helpen bij het realiseren van de Europese digitale en groene transitie. Door de chipsindustrie te versterken, versterken we ook innovatie en het concurrentievermogen van Europa, en creëren we hoogopgeleide en goedbetaalde banen. Het ambitieuze chipplan van de Europese Commissie is tot slot ook zeer goed nieuws voor ons land. Want België loopt voorop in Europa op het gebied van technologie en innovatie. Het Belgische onderzoeksinstituut IMEC zou kunnen rekenen op heel wat Europese middelen voor onderzoek en ontwikkeling.
6 juli 2023

Voka-zomerstage bij Truiense bakkerij Wiame

Sint-Truiden - In het kader van de Voka-zomerstage draaide Europees Parlementslid en eerste schepen Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) mee bij bakkerij Wiame in Sint-Truiden. Voor Vautmans is het enorm belangrijk mee te draaien met ondernemers om te voelen wat er leeft en te spreken over de uitdagingen waar ze voor staan.
29 juni 2023

Renew Europe Leaders’ Summit 

Brussels - Renew Europe’s leaders and Members of European Parliament gathered today in Brussels for a summit to define the solutions to current and future challenges in Europe. Less than one year before the European elections, Renew Europe reaffirms its commitment to deliver for European citizens.
29 juni 2023

“Close” wint LUX-publieksprijs 2023

Brussel - De film "Close" van de Belgische regisseur Lukas Dhont heeft vanavond de EU LUX-publieksprijs voor beste film gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Europees Parlement en de European Film Academy. Hilde Vautmans reageert trots. "Close heeft onze Belgische filmindustrie opnieuw op de kaart gezet."
27 juni 2023

Europese milieucommissie verwerpt omstreden natuurherstelwet

De leden van de parlementaire commissie Leefmilieu van het Europees Parlement hebben vandaag hun rapport rond natuurherstel verworpen. De stemming was initieel gestart op 15 juni 2023, maar door de verdeeldheid en tijdsnood werd de stemming tijdelijk onderbroken. Na de adviesstemming van de commissie Landbouw en Visserij, is Hilde Vautmans blij dat nu ook de bevoegde commissie Leefmilieu het voorstel verworpen, al was het een zeer nipte stemming.
15 juni 2023

Transnationale lijsten en meer proportionele zetelverdeling

Straatsburg -  Vandaag sprak het Europees Parlement zich uit over hoe de volgende verkiezingen georganiseerd zullen worden, te beginnen met het aantal te verkiezen zetels. Het Parlement legt hiermee het voorstel van transnationale lijsten opnieuw op tafel. Ook beoogt het voorstel een meer representatieve samenstelling van het Parlement, om zo het beginsel van de degressieve proportionaliteit te eerbiedigen. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) en Guy Verhofstadt (Renew Europe, Open Vld) reageren.
15 juni 2023

Natuurherstelwet nipt overeind in ENVI-commissie

Straatsburg - Vandaag stemden de leden van de parlementaire commissie Leefmilieu het voorstel van de Europese Commissie rond natuurherstel. Ondanks de adviesstemming van de commissies landbouw en visserij, bleef het voorstel nipt overeind en werd er een coalitie gevonden die het aangepast voorstel van het Europees Parlement kon steunen.