Bezwaar tegen antibioticagebruik bij dieren weggestemd in Europees Parlement