Hilde Vautmans aangeduid als lid van Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK