Hilde Vautmans: “Bereid je voor op een Limburgse zomer”