Hilde Vautmans overhandigt laars met boodschap aan Landbouwminister Clarinval