De “oude” en de “nieuwe” NAVO-taken zullen sámen versterkt moeten worden