Vautmans: “Dit was drie maanden geleden ondenkbaar”