Vautmans: “In geen enkele lidstaat is er sprake van gelijkheid tussen mannen en vrouwen”