vautmans pleit voor overleg: “waarom geen OCMW voor dieren?”