Vautmans: “Wie tegen eigen middelen is, is tegen de EU”