Vijf jaar Ruslandboycot: Hilde Vautmans analyseert