Commissie Buitenlandse Zaken adviseert terugtrekkingsakkoord goed te keuren