‘Geen vrijhandelsakkoord, zonder oplossing voor burgerrechten’