Hilde Vautmans organiseert rondetafel Fruitteelt met uitsterven bedreigd: 100 fruittelers stemmen 9-puntenplan om sector te laten overleven