Vautmans: “Dit voorstel zou politiek haalbaar moeten zijn”