Vautmans: “Strijd tegen vrouwelijke genitale verminking moet aan de top van de agenda staan”