Verhoging invoer Amerikaans rundvlees: Vautmans onthoudt zich