12 juli 2023

Natuurherstelwet nipt overeind

Straatsburg - Vandaag nam het Europees Parlement haar standpunt in over de omstreden natuurherstelwet. De verwerping haalde het niet, en bij de eindstemming bleef de wet nipt overeind. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, stemde tegen omdat ze de wet niet evenwichtig vindt voor onze boeren, middenklasse en KMO's.
12 juli 2023

Meer laadpalen langs grote wegen

Straatsburg - Het Europees Parlement heeft vandaag regels goedgekeurd voor meer alternatieve laadstations voor auto’s en vrachtwagens om elektrisch opladen gemakkelijker te maken. Uiterlijk in 2026 moeten er op de grote wegen minstens om de 60 kilometer elektrische laadpalen voor auto’s zijn geplaatst om de CO2-uitstoot van het vervoer te verminderen.
27 juni 2023

Europese milieucommissie verwerpt omstreden natuurherstelwet

De leden van de parlementaire commissie Leefmilieu van het Europees Parlement hebben vandaag hun rapport rond natuurherstel verworpen. De stemming was initieel gestart op 15 juni 2023, maar door de verdeeldheid en tijdsnood werd de stemming tijdelijk onderbroken. Na de adviesstemming van de commissie Landbouw en Visserij, is Hilde Vautmans blij dat nu ook de bevoegde commissie Leefmilieu het voorstel verworpen, al was het een zeer nipte stemming.
15 juni 2023

Natuurherstelwet nipt overeind in ENVI-commissie

Straatsburg - Vandaag stemden de leden van de parlementaire commissie Leefmilieu het voorstel van de Europese Commissie rond natuurherstel. Ondanks de adviesstemming van de commissies landbouw en visserij, bleef het voorstel nipt overeind en werd er een coalitie gevonden die het aangepast voorstel van het Europees Parlement kon steunen.
24 juni 2019

Goed nieuws voor de bijenpopulatie in Sint-Truiden: 6.000 m² bijvriendelijke zones en 150 nestblokken in amper twee maanden

Sint-Truiden is amper twee maanden een ‘bijvriendelijke gemeente’. In die korte tijd zijn er al veel concrete stappen gezet om de natuurlijk verspreiding van de diertjes […]